หน้าต่าง
หน้าต่าง + ระเบียง
ชนิดห้อง
ราคาเช่า/เดือน
ราคาเช่า/เดือน
ห้องเดี่ยว
1,000
1,200
ห้องเดียวพิเศษ
1,400
1,600

 
หน้าต่าง
หน้าต่าง + ระเบียง
ชนิดห้อง
ราคาเช่า/เดือน
ราคาเช่า/เดือน
ห้องคู่ (อยู่ 2 คน)
1,400
1,600
** คนละ 700 บาท และ 800 บาทต่อเดือน

 
หอพักสตรี คอลเลจ-ฮอลล์
2-2/3 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร. 02-374-8600-1 , 02-374-4488 Email : info@college-hall.com