มหาวิทยาลัยรามคำแหง
The Mall บางกะบิ
โรงพยาลรามคำแหง
 
หอพักสตรี คอลเลจ-ฮอลล์
2-2/3 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร. 02-374-8600-1 , 02-374-4488 Email : info@college-hall.com